انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان به دور دوم کشانده شد

انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان به جز پست منشی این هیأت، به دور دوم رفت و قرار است در نشست فردا کاندیداهای پیشتاز باهم رقابت کنند. امروز (دوشنبه ـ 17 حوت) اعضایی مجلس نمایندگان در ششمین سال کاری خود، انتخابات هیأت اداری را به استثنای رییس مجلس برگزار کرد. در نشست امروز مجلس، 220 نماینده حاضر بود که برای پیروزی دست کم 111 رأی باید به صندوق یکی از این کاندیداها ریخته می شد.

انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان به جز پست منشی این هیأت، به دور دوم رفت و قرار است در نشست فردا کاندیداهای پیشتاز باهم رقابت کنند.

امروز (دوشنبه ـ 17 حوت) اعضایی مجلس نمایندگان در ششمین سال کاری خود، انتخابات هیأت اداری را به استثنای رییس مجلس برگزار کرد.

در نشست امروز مجلس، 220 نماینده حاضر بود که برای پیروزی دست کم 111 رأی باید به صندوق یکی از این کاندیداها ریخته می شد.

در این انتخابات، برای پست معاونت اول، ظاهر قدیر، میرویس یاسینی، عبدالقادر زازی و عبدالحفیظ منصور باهم رقابت کردند که برای به دست آوردن کرسی هیچ کدام نتوانستند رای لازم را کسب کنند.

ظاهر قدیر 86 رای، میرویس یاسینی 51، عبدالقادر زازی 29 و عبدالحفیظ منصور 29 را کسب کردند که آقای قدیر و یاسینی برای دور دوم باهم رقابت خواهند کرد.

در پست معاونیت دوم مجلس، مولوی عبدالرحمان رحمانی 23 رای، عبدالقیوم سجادی 69 رای و محمد نذیر احمدزی 85 رای را کسب کردند که از این میان آقای سجادی و احمدزی برای دور دوم راه یافتند.

در پست منشی مجلس، عبدالرووف انعامی با کسب 117 رای به عنوان منشی انتخاب شد و فریده حمیدی با به دست آوردن 58 رای از رقابت حذف گردید.

در پست نایب منشی ربابه پروانی با کسب 40 رای، وژمه صافی 36 رای و عرفان الله عرفان با 105 رای نتوانستند کرسی نایب منشی را از آن خود کنند. آقای عرفان با خانم پروانی به دور دوم رقابت ها راه یافتند.

براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان سالانه هیأت اداری به استثنای رییس، باید از سوی اعضا انتخاب شوند.

0 پیام‌