“امریکا کمک های لوژستیکی خود به بخشی از نیروهای امنیتی کشور را قطع کرد”

در پی جنجالی شدن امضای قرارداد امنیتی و دفاعی بین کابل ـ واشنگتن، ایالات متحده امریکا کمک های خود به برخی از قطعات نیروهای اردوی ملی و پولیس را قطع کرده است. وزیران دفاع ملی و امور داخله در نشست روز گذشته (یکشنبه ـ 10 قوس)، در نشست شورای امنیت ملی به رییس جمهور کرزی گزارش دادند که ایالات متحده امریکا، اکمالات و سوخت رسانی به برخی از قطعات اردوی ملی و پلیس را قطع کرده است.

در پی جنجالی شدن امضای قرارداد امنیتی و دفاعی بین کابل ـ واشنگتن، ایالات متحده امریکا کمک های خود به برخی از قطعات نیروهای اردوی ملی و پولیس را قطع کرده است.

وزیران دفاع ملی و امور داخله در نشست روز گذشته (یکشنبه ـ 10 قوس)، در نشست شورای امنیت ملی به رییس جمهور کرزی گزارش دادند که ایالات متحده امریکا، اکمالات و سوخت رسانی به برخی از قطعات اردوی ملی و پلیس را قطع کرده است.

جنرال بسم الله محمدی و عمر داوودزی؛ وزیران دفاع ملی و امور داخله با بیان این که این امر خلاف تعهدات پیشین ایالات متحده به دولت و مردم افغانستان است، تداوم آن را موجب بروز سکتگی در روند کمک رسانی و آموزش نیروهای امنیتی کشور عنوان کردند.

بر اساس خبرنامه ای منتشر شده از سوی دفتر ریاست جمهوری، اعضای اشتراک کننده در این نشست قطع اکمالات، خدمات حمایتی و سوخت رسانی به نیروهای اردو و پولیس ملی را اهرم فشاری از سوی ایالات متحده امریکا بر دولت افغانستان برای چشم پوشی از شرایط وضع شده از جانب افغانی برای امضای قراداد امنیتی عنوان کردند.

قرارداد امنیتی و دفاعی بین افغانستان و امریکا که چندی پیش نهایی و از سوی لویه جرگه مشورتی مورد تایید قرار گرفت، با شرط گذاری های رییس جمهور کرزی، امضای آن به تعویق افتاده است.

به باور کارشناسان، بن بست کنونی در امضای این قرارداد، ایالات متحده را واداشته تا با کاربست رفتارهای این چنین، بردولت افغانستان اعمال فشار نماید.

مردم نیز پیامدهای قطع کمک های لوژستیکی هر چند محدود بر بخش های از قطعات اردوی ملی و پولیس را منفی ارزیابی کرده و خواستار حل فوری این مشکل هستند.

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial