تازه‌ها:

افغانستان و مبارزه با کار کودکان!

امروز دوازدهم جون برابر است با روز جهانی مبارزه با کار کودکان در جهان؛ اما در افغانستان این روز در حالی تجلیل می‌شود که در حدود سه میلیون کودک به دلیل فقر، بیکاری و نبود سرپرست خانواده در کارهای شاقه مصروف بوده و مصارف مورد نیاز خانوداه خود را بدست می‌آورد و از درس و تعلیم محروم است. بنابر گزارش و آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از14 میلیون و 500 هزار کودک که در افغانستان وجود دارد 9 میلیون شان به مکتب میروند و 5 میلیون دیگر آسیب پذیراند.

امروز دوازدهم جون برابر است با روز جهانی مبارزه با کار کودکان در جهان؛ اما در افغانستان این روز در حالی تجلیل می‌شود که در حدود سه میلیون کودک به دلیل فقر، بیکاری و نبود سرپرست خانواده در کارهای شاقه مصروف بوده و مصارف مورد نیاز خانوداه خود را بدست می‌آورد و از درس و تعلیم محروم است.

بنابر گزارش و آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از14 میلیون و 500 هزار کودک که در افغانستان وجود دارد 9 میلیون شان به مکتب میروند و 5 میلیون دیگر آسیب پذیراند.

متأسفانه صدها هزار کودک در جاده‏‌ها، کوچه‌‏ها و پس‌‏کوچه‌‏های شهر سرگردانند و این مشکل ویژه افغانستان نیست؛ بلکه در کشورهای پیشرفته جهان نیز مشکل وجود دارد.

این کودکان به جای آن‌‎که در مکاتب و مراکز آموزشی مشغول آموزش باشند یا در سرک‌‎ها سرگردانند و یا در کنج کارخانه‌‏ها مشغول کارهای شاقه هستند و یا توسط قاچاق‌‎بران انسان ربوده شده به فروش می‌‎رسند و یا شستشوی مغزی شده مجبور به انجام اعمال تخریبی می‌‎گردند.

این‌‏ها همه نمایانگر وضعیت نامطلوب کودکان است که متاسفانه به رغم تلاش‎‌های ملی و بین‌‎المللی هنوز هم پابرجا است. بنابراین، دولت‏‌ها و نهادهای مدنی در کشورها نباید تنها به برگزاری محافل به مناسبت روز جهانی کودک اکتفا کنند؛ بلکه با تدوین راهکارهای عملی در جهت حل مشکلات کودکان بکوشند و این گل‌‎های معطر زندگی را همیشه تازه و شاداب نگهدارند.

نهادهای مسوول مانند وزارت صحت‏‌عامه و وزارت معارف باید بیش‏‌تر از گذشته زمینه‌‏های تحصیل و برخورداری از بهداشت مطلوب را برای کودکان فراهم نمایند.

وزارت کار، امور شهدا و معلولین با بهبودی در وضعیت اقتصادی خانواده‌‏ها از یک طرف خانواده‏‌ها را تشویق کند که از فرزندان خود در کارهای شاقه کار نگیرند.

0 پیام‌