اعلام نتایج کانکور؛ چهل و چهار هزار نفر به موسسات تحصیلات عالی راه یافتند

وزارت تحصیلات کشور از راهیابی چهل و چهار هزار نفر به موسسات تحصیلات عالی خبر داد. عبدالقاسم؛ نفر نخست کانکور امسال افغانستان از ولایت توسعه ‎نیافته غور در مرکز افغانستان است. عبید الله عبید؛ وزیر تحصیلات عالی در گفت‎وگو با خبرنگاران خبر داد که سی هزار نفر نیز جذب موسسات نیمه‎عالی مربوط به وزارت معارف شده‎ اند. وی افزود: در سال ۱۳۹۱ تحصیلی ۱۹۰ هزار نفر برای امتحانات کانکور ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۱۷۵ هزار در امتحانات شرکت کردند.

وزارت تحصیلات کشور از راهیابی چهل و چهار هزار نفر به موسسات تحصیلات عالی خبر داد. عبدالقاسم؛ نفر نخست کانکور امسال افغانستان از ولایت توسعه ‎نیافته غور در مرکز افغانستان است.
عبید الله عبید؛ وزیر تحصیلات عالی در گفت‎وگو با خبرنگاران خبر داد که سی هزار نفر نیز جذب موسسات نیمه‎عالی مربوط به وزارت معارف شده‎ اند. وی افزود: در سال ۱۳۹۱ تحصیلی ۱۹۰ هزار نفر برای امتحانات کانکور ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۱۷۵ هزار در امتحانات شرکت کردند.
وزیر تحصیلات عالی بیان داشت: بلندترین نمره کنکور ۳۳۲ مربوط به عبدالقاسم از ولایت دورافتاده غور در مرکز افغانستان است. آقای عبید تاکید کرد که متوسط نمرات کنکور افغانستان ۱۶۶ بوده و کسانی که کم‎تر از این نمره گرفته باشند، ناکام می‎باشند.
عبید در ادامه بیان داشت: مشکلات در انتخاب رشته تحصیلی برای داوطلبان باعث شده است که ۶۷ هزار نفر با توجه به این که بیشتر از ۱۶۶ نمره گرفته ‎اند؛ ولی بدون نتیجه مانده ‎اند.
او افزود ۴۹ هزار نفر نیز نتوانسته ‎اند ۱۶۶ نمره که متوسط نمرات می‎باشد را بدست بیاورند. وزیر تحصیلات عالی در ادامه تاکید کرد که وزارت معارف وعده‎ داده است از میان افرادی بدون نتیجه ۱۵ هزار نفر را جذب و دانشگاه‎ های خصوصی نیز هشت هزار نفر را بورسیه کنند. در حدود ۳۱ دانشگاه دولتی و ۷۰ دانشگاه خصوصی در سراسر افغانستان فعالیت دارند.

0 پیام‌