اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی؛ نیاز فوری

ستار سروش

انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان به بحران رفت و رسوایی‌هایی که در آن بوجود آمد، سبب گردید برای اولین‌بار کمیسیون مستقل انتخابات در یک اقدام غیرمتعارف و بی‌پیشینه هردو نامزد ریاست جمهوری را برنده‌ انتخابات اعلام کند و قدرت به شکل ۵۰/۵۰ بین دو تیم «اصلاحات و همگرایی» و «تحول و تداوم» تقسیم شد. حکومت وحدت ملی از دل چنین انتخاباتی قد کشید و با درسی که از انتخابات گذشته گرفته بود، اصلاحات انتخاباتی را درج «توافقنامه‌ تشکیل حکومت وحدت ملی» کرد تا در آینده جلو بحران‌های انتخاباتی گرفته شود.

اصلاحات انتخاباتی، اما به گونه‌ای صورت نگرفته است که اعتماد گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تأثیرگزار و نیز اعتماد شهروندان افغانستان را جلب کند. دیروز نتیجه‌ یکی از نظرسنجی‌هایی که از سوی «بنیاد انتخابات شفاف افغانستان» صورت گرفته است اعلام شد و در آن ۴۱ درصد شرکت‌کنندگان از بی‌باوری‌شان نسبت به ظرفیت کمیسیون‌های انتخاباتی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه سخن گفتند. سه روز پیش نیز «شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان» که متشکل از ده حزب و ائتلاف سیاسی نیرومند است مدعی شد که کمیسیون‌های انتخاباتی با ترکیب فعلی ظرفیت لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی سال آینده ندارند و از حکومت خواست که کمیشنران جدیدی در مشوره با جریان‌های سیاسی افغانستان در کمیسیون‌های انتخاباتی بگمارند.

این همه کش و قوس‌ها نشان از این دارد که اصلاحات انتخاباتی به گونه‌ای که خواست شهروندان و جریان‌های سیاسی افغانستان بود انجام نشده و حکومت، زیر نام اصلاحات، افراد مورد نظر خود را در کسوت کمیشنر در کمیسیون‌های انتخاباتی جابجا کرده است تا در آینده بتواند از رهگذر این افراد روند انتخابات و آرای مردم را به سود خود بچرخاند. بی‌اعتنایی سران حکومت وحدت ملی به خواست‌های مردم و جریان‌های سیاسی پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت که کمترین‌اش اعاده‌نشدن اعتماد مردم و جریان‌های سیاسی نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم اشتراک آن‌ها در انتخابات سال آینده است. آنچه که در زمان حال روشن است این است که مردم و بخش اعظم جریان‌های سیاسی افغانستان اعتمادشان را نسبت به این دو کمیسیون از دست داده اند. دوام این حالت و سر باز زدن حکومت از انجام اصلاحات واقعی و بنیادی، به معنای شعله‌ورشدن آتش اختلافات بر سر اصلاحات انتخاباتی بین حکومت از یک‌سو و مردم و جریان‌های سیاسی از سوی دیگر است و روند دموکراتیزاسیون در کشور را به صورت جدی آسیب می‌زند. انتخابات گذشته اعتماد مردم و جریان‌های سیاسی را نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی به گونه‌ای جدی آسیب زد و اکنون تنها با انجام اصلاحات بسیار اساسی و بنیادین است که امکان احیای این اعتماد از کف رفته وجود دارد. حکومت به جای اصرار بر سر ماندن کمیشنرهای فعلی این کمیسیون‌ها، باید با مردم و جریان‌های سیاسی همنوا شده و به خاطر سلامتی کشور و حفظ ثبات نیم‌بند فعلی، کمیشنرهای مسلکی و متخصص تازه بگمارد و به اصلاحات بنیادین تن دهد.

0 پیام‌