اختصاص صد میلیون افغانی، عمق فاجعه و رویدادهای طبیعی که در پی خواهند آمد

مسوولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی می‌گویند که این اداره در سال جاری، صد میلیون افغانی را برای ولایات آسیب‌پذیر از حوادث طبیعی اختصاص داده تا برای مردم آسیب‌دیده کمک‌رسانی صورت گیرد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی تاکید دارد که این اداره همه‌ساله استراتژی مشخص فصلی را روی دست می‌گیرد. از همین‌رو، همه‌ساله تدبیر جدی برای جلوگیری از حوادث طبیعی در جریان فصل‌ها، گرفته می‌شود؛ اما با وجود این تدابیر بازهم حوادث طبیعی از 12 ولایت قربانی گرفت.

مسوولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی می‌گویند که این اداره در سال جاری، صد میلیون افغانی را برای ولایات آسیب‌پذیر از حوادث طبیعی اختصاص داده تا برای مردم آسیب‌دیده کمک‌رسانی صورت گیرد.

اداره مبارزه با حوادث طبیعی تاکید دارد که این اداره همه‌ساله استراتژی مشخص فصلی را روی دست می‌گیرد. از همین‌رو، همه‌ساله تدبیر جدی برای جلوگیری از حوادث طبیعی در جریان فصل‌ها، گرفته می‌شود؛ اما با وجود این تدابیر بازهم حوادث طبیعی از 12 ولایت قربانی گرفت.

همچنان این اداره ابراز نگرانی می‌کند که بیش‌ترین ولایت‌های آسیب‌پذیر، ولایات شمالی است که همه‌ساله قربانی می‌گیرد از همین خاطر است که این اداره آمادگی‌های لازم را برای جلوگیری از حوادث طبیعی در جریان سیلاب‌های بهاری نیز، روی دست گرفته است.

این اظهارات اداره مبارزه با حوادث طبیعی در حالی صورت می‌گیرد که در سال جاری؛ حوادث طبیعی در ولایت‌های مختلف کشور به شکل بی‌سابقه آن رونماشد و قربانیان این حوادث در 21 ولایت کشور شمار شان به 300 نفر می‌رسد.

در همین حال؛ اتاق تجارت اظهار نگرانی کرده و بیان داشته که در حالی حاضر مرکز کمک‌رسانی ثابت برای آسیب‌دیدگان وجود ندارد و حکومت باید هرچه زودتر مراکز امدادرسانی فوری را در ولایات آسیب‌دیده ایجاد کنند.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی نیز حوادث طبیعی سال جاری را برای حکومت درس عبرت خواند و گفت که بیش‌ترین تلاش را برای تقویت اداره مبارزه با حوادث طبیعی را خرج خواهد داد.

این اظهارات از سوی مسوولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی و مقامات حکومتی در حالی مطرح می‌شوند که برف وبارندگی‌های روزهای اخیر درولایت‌های مختلف کشور خسارات جانی و مالی زیادی را برای شهروندان بجا گذاشته است.

اکثریت مردم مناطق آسیب‌پذیر از کمک‌رسانی مسوولان حکومتی و به ویژه اداره مبارزه با حوادث طبیعی شکایت دارند ومی‌گویند که فساد در این اداره بیداد می‌کند.

آنان می‌گویند این اداره در قسمت کمک‌رسانی در مناطق آسیب‌پذیر مدیریت درست ندارند؛ بنا برهمین دلیل بیش‌ترین این کمک‌ها عوض آنکه برای مردم مستحق توزیع شود، حیف ومیل می‌شوند.

0 پیام‌