تازه‌ها:

آموزه های ارزشمند دینی و تیوری منع خشونت علیه زنان

بدون شک، توجه به دستورات و آموزه‌های دینی که همراه با دستورات اخلاقی می‌باشد، می‎تواند به بسیاری از خشونت‌ها در جامعه، به ویژه خشونت علیه زنان پایان دهد. زمینه‎سازی جهت تقویت باورهای دینی و تشویق به رعایت دستورات دینی در خصوص رعایت حقوق دیگر انسان‎ها به ویژه زنان و نیز یادآوری نظام حسابرسی براعمال و رفتار در دادگاه عدل الهی در کاهش جرایم از جمله خشونت علیه زنان مؤثر خواهد بود. این امر زمانی از اهمیت بیش‎تر برخوردار می‌گردد که بدانیم جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و متأثر از آموزه‌ های دینی می‌باشد.

هفته گذشته، سازمان ملل گزارش نگران کننده‎ ای دیگری را در مورد افغانستان به نشر رساند. این سازمان اعلام کرد که خشونت علیه زنان در کشور در یک سال گذشته نسبت به سال پیش از آن، چهار برابر افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده که در سال‎پار، بیش از چهار هزار پرونده خشونت علیه زنان به ثبت رسیده که شماری از مسوولان حکومتی و نمایندگان پارلمان نیز در این خشونت‌ها دست دارند. گزارش افزوده که تنها در 21 مورد از این گزارش‌ها فرد متهم به خشونت محکوم شده است. سازمان ملل، اجرایی نشدن قانون، بیکاری، ضعف فرهنگی، فساد اداری و عدم اختصاص بودجه کافی از سوی حکومت برای مبارزه با این پدیده را از عوامل افزایش خشونت علیه زنان در کشور اعلام کرده است.
بدون تردید، خشونت علیه زنان پدیده‎ی دیرینه در تاریخ بشر است و این قشر از جامعه بشری در درازنای تاریخ با چالش خشونت همواره مواجه بوده است. سراسر تاریخ، پر است از رفتارهای خشونت‎آمیز با زنان و البته که مبارزه پیگیر نهادها و افرادی برای زدودن این رفتار زننده از جامعه نیز در مقابل همواره وجود داشته است.
اما نکته‎ی قابل توجه در این میان این است که با وجود مبارزه مداوم با این پدیده، نه تنها خشونت علیه زنان متوقف نشده که حتا در مقاطعی، رو به گسترش رفته است. با وجود اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها و مصوبه‌های گوناگون، نه تنها از میزان خشونت علیه زنان حتا در پیشرفته‎ترین کشورهای دنیا، کاسته نشده که با درنظرداشت گزارش‌های موجود، افزایش نیز داشته است. نمونه‎ی بارز این امر، گزارش اخیر سازمان ملل از وضعیت خشونت علیه زنان در کشور است که با وجود تلاش‌های یک‎دهه اخیر، این پدیده در کشور رو به گسترش نهاده است.
هرچند دیدگاه معمول بر این است که فراهم نبودن بسترهای مناسب برای مبارزه با خشونت از دلایل اصلی این افزایش می‌باشد؛ اما باید گفت، نبود راهکارهای مناسب برای مقابله با این پدیده سبب شده که راه‌های رفته در این زمینه آن‎چنانی‎که باید، موثر واقع نگردد. باید گفت که این راهکارها بیش‎ترینه بدون در نظرداشت واقعیت‎های موجود جامعه بشری، در نظر گرفته شده است.
در جامعه افغانستان نیز، عدم توجه به وضعیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تأکید بر آموزه‌ها و اصول غربی که هم‎خوانی چندانی با ارزش‎ها و هنجارهای مرسوم جامعه افغانی ندارد، باعث شده که تلاش‎های یک‎دهه اخیر چندان مثمر واقع نگردد و امروزه شاهد افزایش خشونت‎ها علیه زنان در کشور باشیم.
با این حال، به نظر می‌رسد عامل اصلی ترویج خشونت در جامعه، عدم پایبندی به اخلاق است؛ امری که در راهکارهای ارایه شده از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان و اعلامیه‌های صادر شده از سوی این نهادها، به آن توجه نشان داده نشده است.
در این میان، دین و به‎خصوص دین اسلام که پیروانش را ملزم به رعایت اصول اخلاقی می‌کند، با ارایه راهکارهای مبتنی براین ارزش‎های اخلاقی، توانسته است بسیاری از خشونت‌ها علیه زن را متوقف سازد. به عنوان نمونه، هم‎زمان با ظهور دین اسلام، در جامعه قبیله‎ای عرب، زن موجودی شوم و شر به حساب می‌آمد و زنان با بدترین نوع خشونت مواجه بودند. اعراب زنان را زنده به گور می‎کردند؛ اما دین اسلام، نه تنها این عمل را مورد مذمت قرار داد که پیامبر اسلام(ص) در عهدنامه‎های خود با قبایل مختلف، برجلوگیری از این فرهنگ زشت تأکید کردند.
از سوی دیگر، یکی از موارد اصلی خشونت در جامعه، خشونت در خانواده بوده که اسلام با ارایه راهکارهایی، تلاش کرده است از آن جلوگیری نماید. علاوه بر دستورات صریح قرآن‎کریم مبنی برمعاشرت و رفتار نیکو با زنان، آنان را از ازدواج با مردان بداخلاق منع کرده است. دین اسلام ضمن مذمت صفاتی چون، تکبر، خودخواهی، تعصب، حرص، حسد، بخل و … که خود به گسترش خشونت کمک می‌کنند، به زنان دستور می‌دهد با مردانی که از چنین صفاتی برخوردار هستند، ازدواج نکنند؛ (لا تزوّجه ان کان سیّء الخُلق.)
بدون شک، توجه به دستورات و آموزه‌های دینی که همراه با دستورات اخلاقی می‌باشد، می‎تواند به بسیاری از خشونت‌ها در جامعه، به ویژه خشونت علیه زنان پایان دهد. زمینه‎سازی جهت تقویت باورهای دینی و تشویق به رعایت دستورات دینی در خصوص رعایت حقوق دیگر انسان‎ها به ویژه زنان و نیز یادآوری نظام حسابرسی براعمال و رفتار در دادگاه عدل الهی در کاهش جرایم از جمله خشونت علیه زنان مؤثر خواهد بود. این امر زمانی از اهمیت بیش‎تر برخوردار می‌گردد که بدانیم جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و متأثر از آموزه‌ های دینی می‌باشد.

0 پیام‌