آغاز دوباره بازرسی آرا؛ امیدواریم بار دیگر شاهد سکتگی در این روند نباشیم!

پس از حدود ده روز، سرانجام روند بازرسی آرا با حضور تمام طرف‌های دخیل در انتخابات امروز از سرگرفته شد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، اعلام کرد که با رهبران تیم «اصلاحات و همگرایی» روی برگشت نمایندگان این تیم به روند، به توافق رسیده است. دیروز، کمیسیون انتخابات در اقدامی یک‌جانبه، روند بازرسی آرا را آغاز کرده بود. هرچند، پس از شکسته شدن بن‌بست انتخاباتی، انتظار می‌رفت، کوشش‌های جدی به منظور رسیدگی به تقلب‌های انتخاباتی از یک‌جانب و اعتباربخشی به نهادهای

پس از حدود ده روز، سرانجام روند بازرسی آرا با حضور تمام طرف‌های دخیل در انتخابات امروز از سرگرفته شد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، اعلام کرد که با رهبران تیم «اصلاحات و همگرایی» روی برگشت نمایندگان این تیم به روند، به توافق رسیده است. دیروز، کمیسیون انتخابات در اقدامی یک‌جانبه، روند بازرسی آرا را آغاز کرده بود.

هرچند، پس از شکسته شدن بن‌بست انتخاباتی، انتظار می‌رفت، کوشش‌های جدی به منظور رسیدگی به تقلب‌های انتخاباتی از یک‌جانب و اعتباربخشی به نهادهای انتخاباتی از جانب دیگر، صورت گیرد؛ ولی این کوشش‌ها بیش‌ترینه به خاطر ضعف نهادهای انتخاباتی عقیم ماند. حالا که روی کارشیوه بازرسی آرا موافقت تیم اصلاحات و همگرایی گرفته شده، باید نهادهای انتخاباتی در بازرسی آرا آن را به درستی اجرایی کنند. متأسفانه از زمان آغاز روند بازرسی، چندین بار این روند با سکتگی و توقف‌های چندین‌روزه مواجه شده است.

بدون شک، حالا به هرمیزانی که بازرسی آرا با سکتگی و بندش مواجه شود، به همان میزان احیای اعتبار نهادهای انتخاباتی دشوارتر و هزینه‌بر خواهد بود. با این حال، به درازا کشیده شدن روند انتخابات، نگرانی‌های جدی مردم را برانگیخته است. چرخه اقتصاد کشور تا اندازه زیاد از کارافتاده و روند عادی فعالیت‌ اداره‌های دولتی با کندی مواجه شده است. کمک‌های بین‌المللی نیز به دلیل «مبهم بودن» آینده کشور، روزبه‌روز در حال کاهش بوده است. در کنار این، ناامنی به عنوان جدی‌ترین چالش، در حال توسعه است. همه‌روزه، شماری از غیرنظامیان در گوشه و کنار کشور قربانی حملات کور تروریستان و دهشت‌افکنان می‌شوند.

جدای از این‌ها، تداوم وضعیت جاری، می‌تواند دست‌آوردهای سیزده سال اخیر را که با جان‌فشانی‌های مردم افغانستان و همکاری جامعه جهانی کسب گردیده، با خطر مواجه کند.

با این حساب، انتظار می‌رود، روند بازرسی آرا با حضور داشت نمایندگان و ناظران تمامی جوانب دخیل در انتخابات پی‌گیری شود تا این روند آرا معتبر و قابل قبول باشد.

روی‌هم‌رفته، نهادهای انتخاباتی باید از تازه‌کردن جنجال‌های انتخاباتی خودداری کنند. این نهاد نباید شفافیت و امانت‌داری در بررسی آرا را از یاد ببرد. افزون بر نهادهای انتخاباتی، انتظار از همه جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های تأثیرگذار کشور این است که برای حل جنجال‌های انتخاباتی پا پیش بگذارند.

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial